Projektit

Datero on mukana monissa projekteissa, ja se myös kehittää toimialaansa liittyviä uusia hankkeita. Datero järjestää monenlaisia sen toimintoihin liittyviä koulutuksia asiakkailleen, yhteistyötahoilleen ja alan ammattilaisille.

Digital Horisont

Digital Horisont on ELY-keskuksen rahoittama (EURA S20629) digitaalisen toimintaympäristön ja pedagogisten taitojen kehittämishanke.

Hankkeessa korostetaan digitaalisten taitojen oppimista. Opettajat ja kouluttajat tarvitsevat ajantasaista tietoa ja tuntemusta mahdollisuuksista mitä digitalisointi tuo mukanaan.

Datero kouluttaa ja opastaa hankkeessa olevien oppilaitosten opettajia ja kouluttajia saavutettavien oppimateriaalien tuottamisessa sekä digitaalisten oppimisympäristöjen esteettömässä käytössä.

Katso hankkeesta lisää tästä...

 

Digilo (digi-ilo)

Digilo on Dateron oma projekti, jonka avulla haluamme tarjota liikuntarajoitteisille ja toimintarajoitteisille henkilöille mahdollisuuden sekä tuottaa kulttuuria että osallistua kulttuuritoimintaan.

Käytämme teknisiä apuvälineitä, kuten tablettilaitteita, musiikin, filmien, sarjakuvien ja kirjojen tekemiseen. Tämän projektin yhtenä muotona olemme aloittaneet garageband-ryhmän, jonka osanottajat soittavat yhdessä musiikkia omassa bändissään.  

 


 

Kirjasto kaikille

Kirjasto kaikille on Celian projekti. Datero on ollut mukana projektin ohjausryhmässä ja Vaasan kaupunginkirjasto on tuonut projektin paikalliselle tasolle.  Tämän projektin avulla kirjaston asiakkaat, joilla on oppimisvaikeuksia, saavat mahdollisuuden kirjoittautua Celian asiakkaaksi omassa kirjastossaan. Celian asiakkaat voivat lainata äänikirjoja Celiasta verkkopalvelun avulla. Celia tarjoaa asiakkailleen kauno- ja tietokirjallisuutta. 

www.kirjastokaikille.fi

 

Nastat laitteet - ylihyvät sisällöt 2.0

Vaasan kaupunginkirjastolla ja Daterolla on vuosina 2015-2016 yhteinen projekti Nastat laitteet - ylihyvät sisällöt 2.0 - Häftiga apparater - jättebra innehåll 2.0. Tähän projektiin sisältyy mm. tablettilaitteiden käytönohjausta, Celia-ohjausta sekä Ota Androidisi käyttöön sekä Ota iPadisi käyttöön -kursseja Vaasan kirjastoissa. 

1. Henkilökohtainen ohjauksen ja kurssien jatkaminen kysynnän mukaan

2. Vuorovaikutteisen e-pisteen varustaminen ja käyttöönotto pääkirjastossa

3. E-aineistojen markkinointi ja käytön opastus e-pisteessä ja kirjaston ulkopuolella 

4. E-aineistojen ja Celian äänikirjojen vinkkaus. Kokeillaan vuorovaikutteista kirjavinkkaustoimintaa / e-kirjalukupiiriä verkossa.

5. Toimintaa eri teemaviikoilla ja teemapäivinä

6. Henkilöstökoulutusta kirjaston, varhaiskasvatus- ja opetustoimen henkilöstölle mediakasvatukseen, monilukutaitoisuuteen ja e-aineistoihin ja niiden käyttöön erilaisilla laitteilla liittyen syksy 2015-kevät 2016. Tarjotaan kaksikielisenä kaikille kiinnostuneille kesäyliopiston kautta.

Nastat laitteet - ylihyvät sisällöt 2.0