Datero arbetar med IKT - informations- och kommunikationsteknik - för specialgrupper.  Datero ger personlig handledning och håller kurser om tekniska läs- och skrivhjälpmedel, pedagogiska dataprogram och appar samt pedagogiska metoder. Ta gärna kontakt med oss!