Lukipalvelut

Lukitaitoja voidaan harjoittaa, mutta usein lukipulmia ei saada poistettua. Lukipulmien kanssa eletään koko elämä. Ne eivät estä lukivaikeuksista ihmistä tekemästä samoja asioita kuin muutkin, mutta se, jolla on lukipulmia, joutuu tekemään paljon lisätyötä verrattuna ikäisiinsä.

Perusopetus vastaa lukemisen opetuksesta ja harjoittelusta, mutta aina koulusta ei saa tietoa mahdollisuuksista kompensoida lukipulmia. Lukiapuvälineitä voi verrata näköapuvälineisiin (esim. silmälasit) tai kuuloapuvälineisiin (esim. kuulolaite). Ne eivät tee käyttäjästään älykkäämpää. Niiden avulla hän selviää sellaisista asioista, jotka olisivat hänelle työläitä tai ylivoimaisia ilman lukiapuvälineitä.

Jos sinulla on lukipulmia, voit varata ajan Dateroon ja tulla keskustelemaan niistä. Dateron henkilökunta antaa myös tietoa kompensoimisen mahdollisuuksista ja näyttää apuvälineitä. Myös nuorilla ja aikuisilla on mahdollisuus saada Dateron kautta tietoa kompensoivista lukiapuvälineistä.

Apuvälineitä ei kuitenkaan anneta lainaksi eikä Datero kirjoita lausuntoa apuvälinetarpeestasi. Jos tarvitset kokeilun ja arvioinnin sekä lausunnon siitä, millaiset lukiapuvälineet soveltuvat sinulle, sinulla on mahdollisuus pyytää lähete  Tikoteekkiin Vaasan Keskussairaalaan. Lähetteen sinne tekee lääkäri (sekä julkisen että yksityissektorin). Joissakin kunnissa lähetteen voit kirjoittaa myös psykologi, puhe- tai toimintaterapeutti tai muu erityistyöntekijä.

Datero järjestää lukitestejä nuorille ja aikuisille Pohjanmaan maakunnan alueella Vaasassa, Närpiössä ja Pietarsaaressa.

Lukikahvila järjestetään joka kolmas viikko Dateron Studiossa Vaasassa.

Daterolla on valikoima lukiapuvälineitä, joihin voit tutustua Lukikahvilassa tai tilaamalla lukiapuvälineohjauksen.

Täältä löydät tietoa e-kirjoista ja äänikirjoista. Voit tutustua äänikirjoihin myös Kirjoja korville - äänikirjakerhossa. 

 

 

Lukiapuvälinepalvelut onko niitä?

Mikä on apuväline?

Luki-opi-kurssin ohjelma

Millainen tietokone apuvälineeksi?

Apuvälineanomuskaavake kouluun